Vijesti

Boka Kotorska, Ekološki brodovi umjesto autobusa počeli sa radom

Solarne barke “Elettra” i “Graciana” kapaciteta oko 30 putnika kompanije “Bella Boka” počele su sa radom. Plan je rasteretiti drumski saobraćaj i olakšati ljudima komunikaciju unutar bokokotorskog zaliva tokom sezone. Transport putnika morem umjesto autobusima … Read more


Legalizacija objekata u Crnoj Gori

Šta se do sada dešavalo po pitanju legalizacije objekata u Crnoj Gori? Poslednji rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata u Crnoj Gori koji su bespravno izgrađeni istekao je 16. Jula 2018. godine. Prema podacima … Read more


Godišnji porez na nepokretnosti u Crnoj Gori

To je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru na dan 01 Januara godine za koju se porez utvrđuje. Ako nekretnina  ima više vlasnika onda se porez dijeli među njima proporcionalno vlasničkom udjelu.


Koliki je porez na promet nepokretnosti u Crnoj Gori?

Ovu procjenu vrijednosti vrši vještak i ona može biti veća od one navedene u kupoprodajnom ugovoru. Sa druge strane vještak ne može procjeniti nižu vrijednost od one iz ugovora


Izvještaj o cijenama stanova na crnogorskom primorju – III Kvartal 2019

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u trećem kvartalu ove godine iznosila je 1.150 eura i veća je za 0,7 odsto u odnosu na isti period