Bar, Polje - objekat u izgradnji sa velikim placem

ID
130.215€
Lokacija
Bar
Grad
Region
Tip
Kuća
Površina
135m2
Omiljene nekretnine

Opis nekretnine

Površina zemljišta
1.539m2

Tip javne prodaje : Licitacija javnim nadmetanjem

Datum licitacije:  18.06..2021.

Opština:   Bar

Predmet prodaje i njegove karakteristike:

Katastarska parcela 3572/1 KO Polje, po naravi voćnjak 1. klase, površine 628m2

Katastarska parcela 3573 KO Polje, po naravi livada 2. klse, površine 411m2

Katastarska parcela 5373 KO Polje, po naravi dvorište, površine 500m2

Zgrada 1 na katastarskoj parceli 5373 KO Polje, po naravi porodična stambena zgrada površine 30m2

Zgrada 2 na katastarskoj parceli 5373 KO Polje, po naravi objekat u izgradnji površine 105m2

                

Procjenjena trzisna vrijednost:    260.431 EURA

Početna cijena:    130.215,50 EURA

Koja je prodaja po redu:  2.

Na drugoj prodaji, nepokretnost se može prodati za cijenu ispod procijenjene, ali ne ispod 50% iste.

Tel. (Viber, WhatsApp): +382 (0)67/475-692