Kuća sa dvorištem i poljoprivredno zemljište, Čevo, Cetinje

ID
11.999€
Grad
Tip
Kuća
Plac
Omiljene nekretnine

Opis nekretnine

Prodaja usmenim javnim nadmetanjem

 

Predmet prodaje:

             a)-prizemna porodična stambena zgrada površine 125m2, 100m2 stambenog prostora

                -dvorište površine 438m2

Nepokretnosti koja je u susvojini izvršnog dužnika i to u obimu prava 1/4

 

             b)-šume 6. klase površine 1902m2

                -neplodna zemljišta površine 2369m2

                -šume 6. klase površine 3289m2

                -šume 6.klase površine 11936m2

                -pašnjak 7.klase površine 1630m2

                -neplodna zemljišta površine 858m2

                -pašnjak 7.klase površine 467m2

                -livada 8. klase površine 602m2

                -pašnjak 8.klase površine 5884m2

                -neplodna zemljišta površine 4719m2

Nepokretnosti koja je u susvojini izvršnog dužnika u obimu prava 1/2

 

Kuća se nalazi u blizini groblja na Čevu

 

Utvrđena vrijednost: za 1/4 susvojine izvršnog dužnika na nepokretnosti koja je upisana pod a) iznosi 5.940,00 €; za 1/2 susvojine izvršnog dužnika na nepokretnosti koja je upisana pod b) iznosi 18.059,00 €.

 

Na drugom javnom nadmetanju za prodaju, nepokretnost se može prodati ispod utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 50% utvrđene vrijednosti navedenim zaključkom.

 

 

Tel. (Viber, WhatsApp): +382 (0)67/583-264