Kuća sa dvorištem i šumom, Kolašin

ID
24.300€
Grad
Tip
Kuća
Plac
Omiljene nekretnine

Opis nekretnine

Prodaja javnim prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje:

              -Šume 6. klase površine 20927m2

              -Dvorište površine 283m2

              -Porodična stambena zgrada, broj zgrade 1, površine 22m2

U osnovi površine 22m2, sa PD 1 koji po račinu korišćenja predstavlja stambeni prostor površine 15m2 i PD 2 koji po načinu korišćenja predstavlja nestambeni prostor površine 10m2

              -Pomoćna zgrada, broj zgrade 2, površine 15m2

 

Utvrđena vrijednost: 27.000,00 €

 

Redni broj licitacije: 2

Rok za prijave: zaključno sa 22.06.2021. godine do 16:00 časova

Datum održavanja licitacije: 23.06.2021. godine, sa početkom u 12 časova

 

Tel. (Viber, WhatsApp): +382 (0)67/475-692