Glavatičići, Kotor – kuća sa dvorištem i zemljom

ID
380.000€
Grad
Region
Tip
Kuća
Plac
Površina
197m2
Omiljene nekretnine

Opis nekretnine

Tip javne prodaje : Licitacija javnim nadmetanjem

Datum licitacije: 22.04.2021.

Opština:   Kotor

Predmet prodaje i njegove karakteristike:

 1. katastarska Parcela 718/1 po kulturi šuma 4 klase ukupne površine 2367m2, KO Glavatičići Kotor LN 72
 2. katastarska 718/2 po kulturi šuma 4 klase ukupne površine 2000m2 ,KO Glavatičići PJ Kotor
 3.  katastarska Parcela 719 po kulturi neplodno zemljište ukupne površine 269m2,KO Glavatičići PJ Kotor
 4.  katastarska Parcela 719 po kulturi pašnjak 3 klase ukupne površine 957m2, KO Glavatičići PJ Kotor
 5. katastarska Parcela 720 po kulturi pašnjak 3 klase ukupne površine 1421m2, KO Glavatičići PJ Kotor,
 6. katastarska Parcela 1169 po kulturi pomoćna ruševina objekta ukupne površine 34m2, KO Glavatičići PJ Kotor
 7. katastarska Parcela 1169 po kulturi dvorište ukupne površine 56m2, KO Glavatičići PJ Kotor
 8. katastarska Parcela 1232 u KO Glavatičići objekat kuća površine 197m2, KO Glavatičići PJ Kotor
 9. , katastarska Parcela 1232 po kulturi dvorište ukupne površine 171m2.

Procjenjena trzisna vrijednost:   

 1. 89.946,00 
 2. 76.000,00
 3. 10.222,00 ,
 4.  36.366,00 
 5. 53.998,00 
 6. 1.292,00 
 7. 2.128,00 
 8. 104.016,00 ,
 9. 6.498,00 .

 

Koja je prodaja po redu:   10.

Početna cijena:    380.000€

Tel. (Viber, WhatsApp): +382 (0)67/475-692