Urbanizovan plac sa pogledom na more u naselju Blizikuće, Budva

ID
256.320€
Lokacija
Blizikuće
Grad
Region
Tip
Plac
Površina
1.424m2
Omiljene nekretnine

Opis nekretnine

Parcela površine 1.424m2 se nalazi na vrhunskoj lokaciji u naselju Blizikuće, u blizini Budve. Sa placa se pruža pogled na more i crnogorsku obalu. Prema urbanističko-tehničkim uslovima na datoj parceli je predviđena gradnja turističkih objekata.

Spratnost / broj etaža - S+P+1

Bruto razvijena građevinska površina - 840m2

Površina pod objektima - 280m2

Indeks izgrađenosti - 0,60

Indeks zauzetosti - 0,20

Predmetnu lokaciju karakteriše mogućnost razvoja turističko-ugostiteljskog koncepta sa povoljnim geografskim položajem i specifičnim mediteranskim ambijentom. Prema postojećem idejnom rješenju podrazumijeva se gradnja dva objekta. Prostor između objekata kaskadno je riješen sa parternim uređenjem i bazenom između.