Razno poljoprivredno zemljište u Kolašinu

ID
120.019€
Grad
Tip
Plac
Omiljene nekretnine

Opis nekretnine

Površina zemljišta
65.486m2

Prodaja usmenim javnim nadmetanjem

 

Predmet prodaje:

     a) KO Kolašin:

           -dvorište, površine 500m2,

           -livada 3. klase, površine 415m2,

           -pomoćna zgrada, površine 161m2,

           -šume 4.klase, površine 5681m2,

           -šume 4.klase, površine 710m2,

           -šume 4.klase, površine 1214m2,

           -šume 4.klase, površine 875m2,

           -njiva 6.klase, površine 992m2,

           -livada 6.klase,-površine 11411m2,

           -pašnjak 5.klase, površine 1704m2,

           -nekategorisani putevi, površine 617m2,

           -šume 4.klase, površine 4981m2,

           -pašnjak 5.klase, površine 3874m2,

           -pašnjak 5.klase, površine 199m2,

           -pašnjak S.klase, površine 1402m2,

           -šume 4.klase, površine 2055m2

           -livada 6.klase, površine 9392m2,

           -šume 4.klase, površine 592m2,

           -livada 6.klase,površine 6799m2,

           -šume 4.klase, površine 984m2

 

     b) KO Baković:

           -šume 6.klase, površine 6500m2,

           -šume 6.klase, površine 424m2,

           -prirodno neplodno zemljište, površine 4165m2.

 

Ukupna utvrđena vrijednost: 240.039,00 eura (pod a) 140.238,00 eura i pod b) 99.801,00 eura)

Na osmom ročištu za prodaju, nepokretnosti se mogu prodati ispod 50% utvrdjene vrijednosti, ali ne ispod visine potraživanja izvršnog povjerioca.

Razgledanje predmetne nepokretnosti može se izvršiti svakog radnog dana od 9:30 do 12:00 časova.

 

Redni broj licitacije: 8

Datum održavanja licitacije: 14.09.2021. godine u 09:00 časova

 

Tel. (Viber, WhatsApp): +382 (0)67/475-692