Plac sa pogledom na more, Kavač

ID
313.000€
Lokacija
Kavač
Grad
Region
Tip
Plac
Površina
4.815m2
Omiljene nekretnine

Opis nekretnine

Na prodaju plac sa pogledom na more, Kavač.
Na površinama mješovite namjene. Dozvoljena je izgradnja prodajnih, stambenih, administrativnih, proizvodnih kapaciteta koji nemaju štetan uticaj na okolno stambeno tkivo, kao i objekata druge kompatabilne namjene. Urbanistički indeksi za mješovitu namjenu su:
-Indeks zauzetosti 0,4
-Indeks izgrađenosti 1,0
-Maksimalna spratnost P+2.
Minimalni procenat ozelenjenosti na nivou parcele 25-30%.