Odličan, velik plac na izuzetnoj lokaciji u Milovićima, Luštica

ID
682.500€
Lokacija
Luštica
Grad
Region
Tip
Plac
Površina
7.784m2

Opis nekretnine

Plac se nalazi pored puta, I ima fantastičan pogled na more, sastoji od 21 katastarske parcele koje su međusobno povezane I između kojih se nalaze pristupni putevi. Najveći dio je urbanizovan za gradnju stambenih objekata, dok je dio parcela namjenjen zelenilu a dio spada u saobraćajnice.


Veličina placa: 7.784 m2.
Lokacija: Milovići, Luštica
Udaljenost od mora: 200m
Urbanizovano za stanovanje male gustine
Indeks zauzetosti: 0.2 do 0.35
Indeks izgrađenosti: 0.6 do 0.8
Ukupna BGP: 4.400m2
10 Urbanističkih Parcela

Postojećim aktivnim planom DUP Đuraševići- na kat. parcelama 306, 307/1, 308/1, 308/3, 314/1, 314/2, 315/1, 318/1, 318/2, 318/4, 321/1, 322, 324, 325, 307/2, 321/3 moguće je planirati stanovanje male gustine, dok su kat. parcele 315/2, 318/3, 321/2 planirane kao saobraćajne površine, dok kat. parcele 318/5 i 330 planirane su kao pejzažno uredjenje specijalne namjene.