Godišnji porez na nepokretnosti u Crnoj Gori

Ko je obveznik poreza na nepokretnosti?

To je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru na dan 01 Januara godine za koju se porez utvrđuje. Ako nekretnina  ima više vlasnika onda se porez dijeli među njima proporcionalno vlasničkom udjelu.

Koja je osnovica za određivanje ovog poreza?

To je tržišna vrijednost nepokretnosti na dan 01 Januara godine za koju se porez utvrđuje.

Koliki je ovaj porez?

Stopa poreza na nepokretnosti je proporcionalna i može iznositi od 0,25% do 1% tržišne vrijednosti nepokretnosti.

Kako se određuje tržišna vrijednost nepokretnosti?

Kriterijumi su: Namjena, Veličina, Lokacija, Stanje i Drugi elementi koji mogu imati uticaja na tržišnu vrijednost nepokretnosti.

Ko određuje tržišnu vrijednost nepokretnosti?

Opština tj njena poreska uprava.

Porez na nepokretnosti Crna Gora

Ima li odstupanja u poreskoj stopi?

U posebnim slučajevima, odlukom Opštine, stopa poreza može biti viša ili niža. Ovi specijalni slučajevi se odnose na: Poljoprivredno zemljište koje se ne obrađuje, Sekundarni stambeni objekat odnosno stan, Objekat koji je izgrađen suprotno zakonu, Ugostiteljski objekat koji se nalazi u zoni prioritetnog turističkog lokaliteta, Ugostiteljski objekat koji se koristi suprotno namjeni utvrđenoj planskim dokumentom, Građevinsko zemljište koje nije privedeno namjeni u skladu sa planskim dokumentom.

Koliko porez može da odstupi za sekundarni stambeni objekat (stan)?

Ako Opština tako odluči ona može povećati porez za sekundarni objekat (stan) max do 1,5 puta u odnosu na iste stanove na toj lokaciji koji nisu sekundarni.

Korisni linkovi: Poreska uprava Crne Gore,   Procjena nekretnina.