Koliki je porez na promet nepokretnosti u Crnoj Gori?

Porez na promet nepokretnosti u Crnoj Gori iznosi 3% od njene procjenjene tržišne vrijednosti.

 

Ko i kako procjenjuje vrijednost na koju treba platiti porez?

 

Procjenu vrijednosti vrši vještak i ona može biti veća od sume navedene u kupoprodajnom ugovoru. Sa druge strane vještak ne može procjeniti nižu vrijednost od one iz ugovora.

 

Kada dospjeva plaćanje ovog poreza?

Odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora. Preporučujemo da se plaćanje ne odlaže previše jer se vremenom nakupe kamate na osnovnu sumu a može biti i predmet prekršajne prijave i kazne.

Porez na promet nepokretnosti Crna Gora

 

Može li da se ne plati ovaj porez?

Može. Ako se kupuje novogradnja direktno od građevinske firme koja je već platila porez za ovakvu (novu) nekretninu onda se ne plaća 3% poreza na promet. Takođe građani Crne Gore koji rješavaju stambeno pitanje imaju olakšice ili potpuno oslobađanje od poreza na promet nepokretnosti već prema broju članova domaćinstva i kvadraturi nekretnine koju kupuju.

Korisni linkovi: Poreska uprava Crne Gore,   Procjena nekretnina.