Legalizacija objekata u Crnoj Gori

Šta se do sada dešavalo po pitanju legalizacije objekata u Crnoj Gori?

Poslednji rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata u Crnoj Gori koji su bespravno izgrađeni istekao je 16. Jula 2018. godine. Prema podacima Ministarstva Održivog Razvoja i Turizma (MORT), zaključno sa poslednjim rokom predato je 51.158 zahtjeva.

Do Juna 2019. obrađeno je oko 29.000 zahtjeva i taj proces je u toku.

Spekuliše se da većina objekata, za koje su predati zahtjevi, ne ispunjava uslove za legalizaciju po osnovu važećih Urbanističkih planova.

Šta je potrebno?

Da bi se neki objekat legalizovao, neophodno je da bude usklađen sa definisanim planskim parametrima od kojih su najznačajniji i ujedno najviše narušavani Indeks zauzetosti  i Indeks izgrađenosti Urbanističke parcele kao i pozicija objekta u prostoru gde je često problematičan odnos prema susednim objektima i građevinskim linijama, kao i visina objekta.

Takođe, često je upitna i pravno svojinska situacija na parcelama na kojima su objekti izgrađeni (više o tome u tekstu:  Šta treba od “papira” iz katastra?)

Kakvi su izgledi?

Pozitivno rešenje o legalizaciji mogu u ovom trenutku očekivati sami vlasnici objekta koji se uklapaju u zadate parametre važećeg planskog dokumenta – DUP-a (Detaljnog Urbanističkog Plana), imaju nedvosmisleno definisan svojinsko-pravni aspekt i predali su potpunu dokumentaciju.

Razmatranje zahtjeva za legalizaciju objekata koji nisu u skladu sa važećim urbanističko-planskim parametrima biće obustavljeno do usvajanja Plana Generalne Regulacije za sta je predviđen krajnji zakonski rok do 16. Oktobra 2020. godine.

Zajednica Opština zahtjeva produženje roka za predaju zahteva za legalizaciju do donošenja Plana Generalne Regulacije. Ovaj zahtjev se odnosi samo na objekte koji se nalaze na orto-foto snimku teritorije Crne Gore koji je završen krajem 2018. godine, a nikako za objekte koji su nelegalno sagrađeni nakon toga.

Razlozi za produženje roka su kako u kompleksnosti i obimu procedure tako i u činjenici da određeni broj nelegalno sagrađenih objekata pripada dijaspori i strancima, koji obično dolaze ljeti i koji nisu imali mogućnosti da se blagovremeno informišu o samom procesu i rokovima za Legalizaciju.

Ivan Dašić, Direktor agencije za promet nepokretnosti  “Montenegro Prospects” d.o.o.