Urbanizovan plac sa pogledom na more, Rafailovići

ID
1.040.000€
Lokacija
Rafailovići
Grad
Region
Tip
Plac
Površina
5.114m2
Omiljene nekretnine

Opis nekretnine

Nalazi se na brdu direktno iznad naselja Rafailovići gdje se pruža neometan pogled na more, Rafailoviće, Bečiće i Budvu.
Parcelu karakterišu dati građevinski parametri:

Namjena planiranog objekta: Turističko naselje

Indeks izgrađenosti: 0,38

Indeks zauzetosti za urbanističku parcelu: 0,15

Bruto razvijena građevinska površina: 1.812,50 m2 (za 6 novih objekata sa zasebnim bazenima). Iskazana površina odnosi se isključivo na površinu nadzemnih etaža. Garaže, podrumi ili sutereni koji se koriste isključivo za garažiranje vozila ne računaju se u BRGP.

Maksimalna spratnost: S+P+1

Priključak na komunalne instalacije: Uslovi dobijeni od Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" za priključak.

Slične nekretnine