Vodič za kupoprodaju

Bar-Montenegro-panorama

Nekretnine u Baru – pregled tržišta

Kako se kreću cijene nekretnina u Baru? Koje mikro-lokacije treba razlikovati? Kakve su tipske nekretnine a kakva infrastruktura? …


Nekretnine u Perastu – pregled tržišta

Sadržaj: O nekretninama u Perastu. Zašto investirati u Perast? Kakve su trenutne cijene nekretnina u Perastu?   O nekretninama Perastu Perast je smješten u samom središtu Bokokotorskog zaliva tačno nasuprot moreuza Verige. Orjentisan je ka … Read more


Legalizacija objekata u Crnoj Gori

Šta se do sada dešavalo po pitanju legalizacije objekata u Crnoj Gori? Poslednji rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata u Crnoj Gori koji su bespravno izgrađeni istekao je 16. Jula 2018. godine. Prema podacima … Read more


Katastar – Šta treba od “papira”?

Kako bi se nekretnina uopšte mogla prodati neophodno je da postoji njen upis u katastar nepokretnosti odnosno da joj je dokumentacija uredna. Ovdje razlikujemo dva dokumenta: List nepokretnosti i Kopiju plana Oba se vade u … Read more


Kako odabrati nekretninu u kovitlacu interneta?!

Kako odabrati nekretninu, koji je najefikasniji pristup i na šta obratiti pažnju? Filteri Vam pomažu da se ne izgubite u moru informacija. Internet je prosto preplavljen oglasima i vrlo lako je upasti u kovitlac gomile … Read more


Godišnji porez na nepokretnosti u Crnoj Gori

To je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru na dan 01 Januara godine za koju se porez utvrđuje. Ako nekretnina  ima više vlasnika onda se porez dijeli među njima proporcionalno vlasničkom udjelu.


Koliki je porez na promet nepokretnosti u Crnoj Gori?

Ovu procjenu vrijednosti vrši vještak i ona može biti veća od one navedene u kupoprodajnom ugovoru. Sa druge strane vještak ne može procjeniti nižu vrijednost od one iz ugovora


Izvještaj o cijenama stanova na crnogorskom primorju – III Kvartal 2019

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u trećem kvartalu ove godine iznosila je 1.150 eura i veća je za 0,7 odsto u odnosu na isti period